Gossip Girl专区

绯闻女孩Gossip Girl

    《Gossip Girl》是近年最红的美剧之一。《Gossip Girl》译为绯闻少女,绯闻女孩。喜欢《Gossip Girl》绯闻女孩迷们,都是年轻时尚一族。《Gossip Girl》绯闻女孩中的男女主角如今已成为备受瞩目的大明星,《Gossip Girl》讲述了纽约富人区贵族预科学校中,每个有来头的人物都的一举一动都被人快速传播。
  (爱美女性网)

  • 分享:
  • QQ空间 新浪微博 腾讯微博 更多
最新文章
网友评论